De cultuur en historie van de Auvergne is van grote invloed geweest op de huidige toeristische ontwikkeling van de streek. Vanaf de ondergang van het West-Romeinse Rijk in 476 na Christus kreeg de katholieke kerk steeds meer invloed in de Auvergne. Andere volken kregen juist steeds meer mogelijkheden om zich te manifesteren omdat de Romeinen steeds meer macht verloren. Eerst was er Frankenleider Clovis en later Karel de Grote. 

Bourbon 

In de 15e eeuw namen de Bourbons het noorden in van de Auvergne en op de plateaus van het Centraal Massief woedde een hevig verzet tegen de Franse koning. Er deden zich enkele beslissende opstanden voor. In 1435 kwam er een einde aan de strijd en ontwikkelden zich de vorstenhuizen Valois en Bourbon. Bezet Auvergne 

In de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) werd Frankrijk voor een groot deel bezet door de Duitsers. Het niet-bezette deel, waaronder de Auvergne, behoorde tot het quasizelfstandige collaborerende Vichy-Frankrijk van generaal Pétain. 

In de jaren zeventig kregen de regio’s, waaronder Auvergne, meer te zeggen en er kwam weer meer ruimte voor de eigen taal en de plaatselijke cultuur. Ondertussen ging de leegloop van het platteland gewoon door, maar bleef Auvergne veel van haar cultuur en tradities behouden. Daarvan profiteren wij nog steeds. De historie van de Auvergne speelt een niet meer weg te denken rol. 

Laat een reactie achter