Cultuur en historie gaan een belangrijke rol spelen tijdens uw vakantie in Frankrijk. Tussen 1 miljoen en 400.000 jaar geleden was Frankrijk al bewoond. De oudste menselijke resten, een schedel, is ongeveer 400.000 jaar oud. Van 90.000 tot 40.000 voor Christus bevolkten de Neanderthalers het Franse grondgebied. Na een dramatische klimaatverandering verdwenen ze en werden opgevolgd door de Cro-Magnon, die zich als eersten bezighielden met prehistorische kunst. 

Lascaux 

Grotschilderingen, graveringen en kunstig gesneden benen werktuigen zijn overal teruggevonden, met name in de Dordogne met de grotten van Lascaux als bekendste trekpleister. Andere bijzondere overblijfselen uit de periode van ca. 5000 voor Christus zijn megalieten. Deze megalieten zijn vooral gevonden langs de Atlantische kust in Bretagne. 

Bretagne 

Vanuit het Middellandse Zeegebied en door kolonisatie vanuit het Rijnland werd akkerbouw en veeteelt in de Franse gebieden ge├»ntroduceerd. In de bronstijd ontstond in Bretagne een centrum van bronsindustrie. Vanuit het Rijnland breidde in de late bronstijd de urnenveldcultuur zich uit over geheel Frankrijk. 

Massilia 

Van grote betekenis in deze periode was ook de stichting van de Griekse kolonie Massilia (Marseille), die onder andere handelscontacten met de klassieke wereld opleverde. In Noord-Frankrijk kwam rond deze tijd de Marne-cultuur tot bloei. Uit deze periode is veel bronzen vaatwerk gevonden en zelfs complete pronkwagens. 

Caesar 

Met de Gallische oorlogen van Caesar en zijn inlijving van Gallia bij het Romeinse Rijk eindigt de prehistorie en de oudheid. De Romeinen hebben een niet weg te denken rol gespeeld in de cultuur en de historie van Frankrijk. Wrijft u even de ogen uit. U bent in topvakantieland Frankrijk.

Laat een reactie achter