Romeinen 

De cultuur en historie van Toscane is Romeins. Rond 250 voor Christus was het hele gebied in handen van de Romeinen. De steden hielden een zekere autonomie. Rond 100 voor Christus werd her en der Romeinse burgerrechten ingevoerd. De Romeinen stimuleerden openbare werken zoals de aanleg van wegen. 

Goten 

Rond 500 na de val van het West-Romeinse Rijk, kwam Toscane onder de heerschappij van de OostGoten. In de 6e eeuw is er een sterke achteruitgang. De Oost-Romeinse keizer Justinianus streefde naar hereniging van het Oost- en West-Romeinse Rijk. Deze oorlog voltooide de verwoesting en verarming van Toscane. 

Longobarden 

Aan het eind van de 6e eeuw overspoelden de Longobarden vanuit het noorden Toscane en dat betekende een definitieve breuk met de Romeinse tradities zowel op bestuurlijk als cultureel niveau. In de 7e eeuw groeide het contact tussen de Longobarden en de onderworpen volkeren. Aan het eind van deze eeuw verovert Karel de Grote het rijk van de Longobarden, op verzoek van de paus. 

Stedelijk leven 

De Italiaanse gebieden werden een deel van het Karolingische Rijk. Op veel plaatsen verrezen kastelen. Deze boden bescherming aan de omwonende plattelandsbevolking. Hieruit kwamen tal van Toscaanse dorpen voort. In de 9e en 10e eeuw komt het tot een begin van stedelijk leven en tot onderlinge handel. De cultuur en historie van Toscane is inspirerend. 

Laat een reactie achter